Projekty

RAPORTY I ANALIZY:

Raport- Kredyty frankowe. Analiza sytuacji i rekomendacje (Kredyty_frankowe_analiza_sytuacji_i_rekomendacje)
Raport-
Kredyty frankowe. Strony sporu i ich argumenty (Raport – Kredyty frankowe Strony sporu i ich argumenty)
Raport-
Polska niegospodarna (Polska niegospodarna)

Analiza- Rynek pożyczek pozabankowych (Rynek pożyczek pozabankowych)
Analiza- Scenariusze rozwoju sytuacji na rynkach pożyczek konsumenckich (Scenariusze rozwoju sytuacji na rynkach pożyczek konsumenckich)

PROJEKT „SPOTKANIA Z EKONOMIĄ”
Projekt, którego celem jest podnoszenie wiedzy z zakresu gospodarki, ekonomii i zarządzania. Jego adresatami są zarówno osoby młode, jak i starsze. W ramach inicjatywy odbędzie się cykl spotkań i paneli dyskusyjnych z udziałem znanych ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i gospodarki, a także praktyczne warsztaty przedsiębiorczości.

PROJEKT „SPOTKANIA Z HISTORIĄ”
Inicjatywa, której celem jest przybliżanie historii młodemu pokoleniu w przystępnej i nowoczesnej formie. Dyskusje, projekcje filmów oraz spotkania z żyjącymi świadkami wydarzeń historycznych mają służyć edukacji, pobudzać zainteresowanie historią, a pod jej wpływem skłaniać do refleksji na temat przyszłości.

AKADEMIA SŁOWA
To projekt realizowany przy współpracy z kwartalnikiem „Myśl.pl” oraz portalem Mysl24.pl. Jego adresatami są osoby zainteresowane mediami, marketingiem politycznym oraz zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianego public relations. Zajęcia, najczęściej w formie warsztatów, poprowadzą znani dziennikarze i specjaliści w zakresie reklamy i promocji. Uczestnikom projektu umożliwimy także odbycie praktyk oraz staży redakcyjnych.

AKADEMIA SAMORZĄDU
To inicjatywa o charakterze non-profit realizowana przy współpracy z samorządem Województwa Małopolskiego oraz Instytutem Łukasiewicza. W ramach projektu organizowane są zajęcia dla studentów oraz młodzieży licealnej z udziałem zaproszonych gości – ekspertów z zakresu samorządu, gospodarki, historii, mediów i kultury. Projekt jest realizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, który patronuje inicjatywie i użycza pomieszczeń do realizacji zajęć.

Celem AS jest promowanie aktywności oraz szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej wśród młodzieży. Zajęcia mają formę wykładów oraz warsztatów z udziałem ekspertów. Słuchacze mogą zadawać pytania i brać udział w dyskusji.
Dotychczas gośćmi AS byli m.in. były premier RP i marszałek Sejmu RP Józef Oleksy,  minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, minister sprawiedliwości Jarosław Gowin, senator RP Maciej Klima, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik, marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa, prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie dr Marek Lasota.

AKADEMIA PATRIOTYZMU
To inicjatywa o charakterze edukacyjno- szkoleniowym. Do udziału w naszej inicjatywie zapraszamy wszystkich absolwentów szkół średnich i studentów w przedziale wiekowym 18- 25 lat. Zajęcia realizowane w ramach Akademii Patriotyzmu będą prowadzone przez zaproszonych gości – ekspertów z zakresu gospodarki, historii, mediów i polityki.

Pierwszą edycję Akademii zaplanowano na okres styczeń-październik 2019 roku. Spotkania Akademii będą miały formułę wykładów oraz zajęć warsztatowych (praktycznych), odbywać się będą w weekendy. Głównymi miejscami spotkań Akademii będą Kraków oraz Warszawa. Pierwsze zajęcia zaplanowano na weekend 29-30 stycznia 2019 roku. Celem Akademii Patriotyzmu jest promowanie aktywności oraz szeroko rozumianej edukacji obywatelskiej wśród młodzieży. Słuchacze mogą, a nawet powinni zadawać pytania i brać udział w dyskusji z prelegentami. Partnerem strategicznym projektu jest KGHM Polska Miedź S.A.

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W najbliższym czasie, oprócz zaangażowania w bieżące redagowanie kwartalnika „Myśl.pl” oraz portalu Mysl24.pl, Centrum Grabskiego przygotuje kilka wydawnictw z zakresu gospodarki i przedsiębiorczości, jak również publikacje o tematyce polityczno-społecznej. Będą one podsumowaniem działań fundacji oraz inspiracją do dalszych działań.

Facebook