Zespół

PREZES ZARZĄDU
Tenerowicz K.- fotodr Krzysztof Tenerowicz – przedsiębiorca, działacz społeczny, samorządowiec. Wykładowca akademicki, publicysta i redaktor naczelny kwartalnika „Myśl.pl”. Autor rozprawy doktorskiej na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pt. „Finansowanie publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych w Polsce”. Ukończył też administrację na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
W latach 2000-2002 współpracownik sportowego magazynu „Za Trzy”, po studiach związany z branżą teletechniczną (2004-2006). Od lipca 2006 do maja 2010 r. członek zarządu Radia Kraków S.A, a następnie dyrektor generalny spółki do lipca 2011 r. Był również zastępcą redaktora naczelnego stacji. Od 2008 do 2012 r. członek rad programowych TVP Rzeszów oraz Radia Rzeszów. W latach 2011-2014  właściciel firmy doradczej K3T. Współwłaściciel spółek: Krakowska Akademia Profilaktyki Sp. z o.o. Sp.k. , Ad Verbum Sp.z o.o. oraz q-dam.net Sp. z o.o. W spółkach Krakowska Akademia Profilaktyki Sp. z o.o. Sp.k. oraz Ad Verbum Sp. z o.o. pełni funkcję prezesa Zarządu. W latach 2010-2014 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego gdzie m.in przewodniczył komisji ds. przedsiębiorczości i innowacji. Członek rady społecznej Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie (2013-2017). Wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

WICEPREZES ZARZĄDU
MT1Marta Tenerowicz – politolog, specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz promocji. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostką transferu technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Podczas studiów współpracowała z firmami zajmującymi się promocją i organizacją imprez sportowych i kulturalnych, a także z biurem posła do Parlamentu Europejskiego. Odpowiadała m.in. za kontakty z mediami, organizację spotkań i konferencji.
W latach 2009-2015 r. zawodowo związana ze Stowarzyszeniem „Edukacja dla Przedsiębiorczości”. Od  maja 2015 pracownik Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego.  Członek rady społecznej Szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie (2013-2017).

EKSPERCI

Stępień-Treladr Agnieszka Stępień-Trela – doktor  nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku obroniła pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji UW pt: „Procedura rozstrzygania sporów w Światowej Organizacji Handlu”. Zainteresowania naukowe związane są z problematyką sądownictwa międzynarodowego, międzynarodowych organizacji rządowych oraz zewnętrznymi stosunkami gospodarczymi i politycznymi UE. Jest autorką licznych publikacji w tym: „ Struktura i funkcjonowanie Światowej Organizacji   Handlu”, „Tematyka rolnictwa w ramach negocjacji Światowej Organizacji Handlu”, „Konstrukcja prawna Spółki Europejskiej”, ”Swobodne przemieszczanie się obywateli pochodzących z państw trzecich po strefie Schengen”, „Pozycja amicus curiae w procedurze rozstrzygania sporów w WTO”. W 2013 roku ukazała się monografia pt. „Światowa Organizacja Handlu – struktura i mechanizmy”, której jest współautorką. Od 2007 roku prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego. W latach 2007-2013  związana z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie. W latach 2012-2013 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji. Od 2013 roku związana z Społeczną Akademią Nauk.

Moczydłowski Ł.- fotoŁukasz Moczydłowski – rocznik 1975, warszawski adwokat,  jest partnerem w kancelarii Prokurent od 2009 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji adwokackiej. Od 2006 r. jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi praktykę w zakresie prawa karnego, cywilnego, w tym w szczególności sprawy podziału majątków i zniesienia współwłasności. Doradza także w zakresie prawa pracy, mediów, zamówień publicznych i przewozowego. Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych. Ponadto, zakładał jako fundator organizacje non-profit oraz pełnił w nich funkcję członka zarządu ds. prawnych. Był też członkiem i przewodniczącym Rady nadzorczej TVP S.A.

 

Wasilewski D-foto (Ankieta+tekst o zdrowiu)Dariusz Wasilewski – prezes Instytutu Wiedza i Zdrowie, prawnik, MBA, wykładowca. Pierwszy dyrektor Podlaskiej Kasy Chorych. Były z-ca prezesa NFZ. Współautor trzech książek naukowych, autor kilkunastu artykułów naukowych. Specjalizuje się w zarządzaniu, finansach i systemach informacyjnych w opiece zdrowotnej oraz problematyce jej modeli. Zajmuje się doradztwem i projektami dofinansowanymi z funduszy UE.

 

 

Palutkiewicz P.-fotoPiotr Palutkiewicz – ekonomista, absolwent Grand Valley State University (dyplom MPA), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Newcastle Business School. Były pracownik naukowy Szkoły Administracji Publicznej i Non-Profit na Grand Valley State University w USA. Posiada także doświadczenie zawodowe w sektorze mediów, energetyki i bankowości. Publicysta oraz autor ekspertyz o tematyce gospodarczej, społecznej oraz biznesowej, Prezes i współzałożyciel Instytutu Inicjatyw Gospodarczych i Konsumenckich INSTIGOS, fundator Fundacji Polskiej Sztuki Współczesnej.

 

Krzystyniak A.- foto2dr Andrzej Krzystyniak- politolog, historyk, pełnomocnik marszałka woj. śląskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych, członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach oraz Komisji Historycznej Wojewody Śląskiego.

 

 

 

Królikowski B.-fotoBartłomiej Królikowski – prawnik, samorządowiec, publicysta. W 2010 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył również studia podyplomowe na kierunkach pośrednictwo w obrocie i wycena nieruchomości na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 2008-2012 członek Rad Programowych Polskiego Radia Szczecin oraz TVP Szczecin. W latach 2006-2009 asystent posła do Parlamentu Europejskiego. Od 2010 r. prowadzi własną pracownię prawną pozostając jednocześnie zatrudnionym w samorządzie gminnym w zakresie realizacji zamówień publicznych. Od 2010 r. radny Rady Miejskiej w Lipianach – w okresie 2010-2013 piastuje funkcję wiceprzewodniczącego tego organu. Od 2006 r. publicysta a latach 2008-2009 redaktor naczelny kwartalnika „Myśl.pl”. Publikuje również na portalu Mysl24.pl.

Łatkadr Rafał Łatka – historyk i politolog, dr nauk społecznych z zakresu nauk o polityce (specjalność historia najnowsza Polski), samorządowiec. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowej  Pielgrzymki Jana Pawła II do Krakowa w oczach SB. Wybór dokumentów (Kraków 2012), redaktor tomów studiów: Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944- 2010. Studia i materiały (Kraków 2013) oraz Realizm polityczny (opublikowany w specjalnym numerze pisma ,,Politeja”, Kraków 2013). Członek redakcji pisma ,,Myśl.pl”. Współpracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Ośrodka Myśli Politycznej oraz portalu promującego historię Histmag.org. Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych: Polskie wizje i oceny komunizmu po 1939 r. (Kraków 2014), Różne wymiary realizmu politycznego w Polsce ,,ludowej”  (Kraków 2012), Stosunki państwo- Kościół w Polsce w latach 1944-2010 (Kraków 2011). Zainteresowania badawcze: historia relacji stosunków państwo- Kościół w PRL, realizm polityczny, komunizm.

Krzysztonek J.- fotoJakub Krzysztonek- historyk, kustosz Biblioteki Jagiellońskiej, związkowiec, społecznik. Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył studia magisterskie w r. 2012. Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, ukończył studia podyplomowe w r. 2013. Doktorant Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Członek Rady Bibliotecznej UJ. Członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UJ. Autor artykułów naukowych i publicystycznych z zakresu historii najnowszej.

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY

Krzysztof GędłekKrzysztof Gędłek – politolog, doktorant. Dziennikarz i publicysta portali PCh24.pl i Myśl24.pl oraz magazynu „Polonia Christiana” i kwartalnika „Myśl.pl”. Pasjonat polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, szczególnie w okresie po 1945 roku.

 

 

 

Poznańska P.- fotoPaulina Poznańska – absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Interesuje się zagadnieniami procesów integracyjnych na świecie, w szczególności integracją europejską oraz reformą ustrojową UE. Współpracuje z fundacją Centrum im. Władysława Grabskiego. Prywatnie – miłośniczka tańców latynoamerykańskich, snowboardu i książek Wiesława Myśliwskiego.

 

 

Lech P.- fotoPatrycja Lech – absolwentka stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Polityczne zainteresowania to: kwestia polskiej polityki zagranicznej oraz zagadnienie separatyzmu w Europie. Prywatnie – kibic piłki nożnej, w szczególności ligi hiszpańskiej.

 

 

 

Cegulski JarosławJarosław Cebulski – geograf, doktorant w Polskiej Akademii Nauk. Autor wielu artykułów naukowych  poświęconych tematyce: klęsk żywiołowych (szczególnie osuwisk), gospodarki przestrzennej, ochrony przyrody oraz  geoturystyki. Współorganizator i uczestnik kilku konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych m.in. Regionalnej Konferencji „Changes, Challenges, Responsibility” organizowaną przez  Międzynarodową Unię Geograficzną, oraz Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Industry and services in the development of knowledge-based economy”. Prywatnie interesuje się turystyka aktywną, szczególnie wspinaczką skałkową i snowboardem.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAPaulina Winiarska- absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu- National Louis University w Nowym Sączu. Politolog o specjalizacji doradztwo i komunikacja polityczna. Doktorantka na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie. Jej pasje to doradztwo i komunikowanie polityczne,  badania opinii społecznej, kampanie wyborcze oraz  marketing polityczny.

 

 

Chudziński TomaszTomasz Piotr Chudziński – aplikant adwokacki, Starszy specjalista ds. prawnych w Wieloosobowym Stanowisku ds. Obsługi Prawnej w Urzędzie Transportu Kolejowego. W 2012 r. Ukończył prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, aktualnie w trakcie odbywania ostatniego roku aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. W latach 2010-2012 Prezes SKN Doktryn Politycznych i Prawnych UWr. W trakcie studiów współpracował z Magazynem „Słowo Wrocławian”. Doświadczenie zawodowe zdobywał we wrocławskich i warszawskich kancelariach prawnych. Finalista 16. edycji oraz laureat 17 edycji prestiżowego konkursu „Grasz o staż”.W kręgu jego zainteresowań znajdują się prawo regulacji sektorowej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa transportu kolejowego oraz prawa energetycznego. Autor publikacji z zakresu prawnych regulacji transportu kolejowego, w tym m.in. w internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym.

 

Facebook