(BACG) Ariel Drabiński: Demografia- polska puszka Pandory

Demografia dotyka każdej dziedziny życia, każdego aspektu istnienia społeczeństwa oraz nieuchronnie wpływa na rozwój państwa, tak pod względem majętności obywateli jak i siły w polityce międzynarodowej. Często oceniamy wpływ demografii na pozycję państwa, jedynie poprzez ogólną liczbę ludności, w końcu liczące ponad 1,4 miliarda ludzi mają znacznie większy wpływ na losy świata, od liczącego zaledwie 650 tysięcy ludzi Luksemburga, mimo iż produkt krajowy brutto per capita, tego niewielkiego księstwa, jest dziesięciokrotnie wyższy, niż w państwie środka- stwierdza we wstępie najnowszej analizy BACG, Ariel Drabiński. Jednocześnie wskazuje jakie błędy popełniamy analizując naszą, polską sytuację w zakresie demografii. Ta ostatnia, pisząc delikatnie, nie jest najlepsza. Co to dl ans oznacza?  O tym wszystkim przeczytacie w poniżej załączonej analizie Biura Analiz Centrum Grabskiego (BACG). Analiza powstała w ramach zadania „Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego”. Realizujemy je w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4. 

 

Celem opracowania, jak zauważa sam autor, jest ocena zarówno obecnego stanu polskiej demografii, jej wpływu na nasze państwo i społeczeństwo, wyzwań jakie stawia przed nami obecna struktura społeczna, ich źródła jak i możliwości ich sprostaniu. To jednak nie koniec. Jak trafnie zauważa, Ariel Drabiiński ocena zagadnień demograficznych wymaga znacznie szerszego spojrzenia:

Z punktu widzenia obywatela, najważniejszy jest  wpływ demografii na szczęście człowieka. Jedną z najważniejszym wartości człowieka jest rodzina2 a samotność, którą odczuwa już co czwarty człowiek na świecie, staje się nie tylko wyzwaniem dla szczęścia, ale także dla zdrowia ludzkiego.

W taki właśnie sposób, możliwie kompleksowy analizujemy poruszaną tematykę.

Analizę oddajemy do rąk Czytelników, ale też w co głęboko wierzymy, decydentów z nadzieją, że w końcu w tym newralgicznym obszarze zaczniemy działać!

 
 

/kt/

Ostatnie aktualności