Spotkanie z Krakowskim Kołem Ekonomicznym

Działamy dla Was! Przygotowujemy analizy, raporty i opracowania. Ostatnie są poświęcone demografii i obronie cywilnej. To jednak nie wszystko, dbamy by głośno w debacie publicznej wybrzmiewał także głos młodego pokolenia. Macie ważne tematy do przedyskutowania? Zapraszamy m.in. do krakowskiego Biura Analiz Centrum im. Władysława Grabskiego w Krakowie przy ul. Wielickiej 25.
Ostatnio, bo w środę, 26 czerwca spotkaliśmy się z przedstawicielami Krakowskiego Koła Ekonomicznego, z którym współpracujemy już od kilku lat. Rozmawialiśmy m.in. o przygotowaniu opracowania przez młodych ekonomistów w ramach naszego Centrum Analiz. Jeśli to się uda, myślę, że będzie co czytać !
Was też zapraszamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie. Mail do nas: sekretariat@centrumgrabskiego.pl
Zadanie: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ostatnie aktualności