Wróciły Spotkania z Ekonomią i Historią czyli „Krakowski Październik”

Po wakacyjnej przerwie wróciły dwa cykle realizowane przez naszą fundację w 2022 roku. Mowa oczywiście o „Spotkaniach z ekonomią” i „Spotkaniach z historią”. W ramach tego pierwszego cyklu w październiku odbędą się 4 spotkania, w ramach drugiego 2. Tym razem ich miejscem będzie Kraków.

 

Spotkania z ekonomią to kolejno 15 października na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie wykład Anny Gomoli pt. „Prognozowanie cykli gospodarczych na przykładach konkretnych rynków”, 19 października warsztaty dla uczniów XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie, które poprowadzi dr. Hab. Klaudia Cymanow-Sosin pt. „Nie daj się oszukać czyli o skutecznych narzędziach wsparcia procesów ekonomicznych”. Trzecie ze „Spotkań z Ekonomią” w październiku to prelekcja 28 października pt. “Tworzenie innowacyjnego biznesu od zera”. Poprowadzi ją Michał Adamczyk, Prezes Zarządu organizacji Kraków Miastem Startupów . Zwieńczeniem października będzie spotkanie w sobotę, 29.10 z dr Magdaleną Gorzelany-Dziadkowiec, która wygłosi wykład pt. „Ewolucja zarządzania a współczesne organizacje”.

Pierwsze po wakacyjnej przerwie, a już IX ogółem Spotkanie z historią to wykład dr hab. Tomasza Graffa dla młodzieży XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie pt. „Początki chrześcijaństwa na ziemiach polskich- fakty i mity”. Jego termin to 19 października br. Drugim akcentem historycznym będzie X Spotkanie z historią, którego data to 27 października, a miejscem będzie Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Poprowadzi je nauczyciel historii i przewodnik po Krakowie, Łukasz Janus. Temat: „Historia w obrazach. Czym jest historia?”.

Obydwa cykle realizowane są w ramach projektu sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zadanie: Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022.

 

/kt/

Ostatnie aktualności