O fundacji

Fundacja Centrum im. Władysława Grabskiego (Centrum Grabskiego) powstała z myślą o upowszechnianiu wiedzy o działaniach, wartościach i dziedzictwie patrona Fundacji. Jej celem jest także wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, edukacji ekonomicznej, finansowej, politycznej oraz historycznej.

Nasze cele realizujemy poprzez działalność wydawniczą i publicystyczną, organizowanie spotkań, konferencji oraz paneli tematycznych z opisywanego zakresu.

Swoje działania Centrum Grabskiego adresuje w szczególności do ludzi młodych, zwłaszcza uczniów i studentów, którym będzie wskazywało drogę osobistego rozwoju oraz zawodowego spełnienia. W swoich działaniach łączymy idee konserwatyzmu i innowacji, patriotyzmu gospodarczego z otwartością na świat oraz przedsiębiorczości i społecznej odpowiedzialności.

 

Za swój cel uważamy także wspieranie wartościowych inicjatyw realizowanych przez ludzi młodych, szczególnie w sferze gospodarki, historii, nauki, kultury i edukacji.

ZARZĄD FUNDACJI

Dr Krzysztof Tenerowicz

Prezes zarządu

Przedsiębiorca, dziennikarz, działacz społeczny i finansista. Doktor nauk ekonomicznych. Ukończył też administrację na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W okresie 2006-2011r. członek zarządu, następnie dyrektor generalny Radia Kraków S.A. W latach 2011-2014 właściciel firmy doradczej K3T. W latach 2011-2020 współwłaściciel i prezes spółek z branży PR oraz profilaktyki uzależnień. Wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie (2010-2013), Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2009-2013), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2020r.). W latach  2019-2022 ekspert w Biurze Projektów PKN Orlen, w latach 2022-2024 zawodowo związany z NASK-PIB. W przeszłości i aktualnie członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego.

Marta Tenerowicz

Wiceprezes zarządu

Politolog, specjalista ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz promocji i administracji. Absolwentka Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania jednostką transferu technologii Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Praktyki zawodowe odbywała m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz TVP S.A. Od 2019 do 2024 roku związana z Radiem Kraków gdzie pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu, Kadr i Administracji. W latach 2013-2017 członek rady społecznej Szpitala im. Józefa Dietla w Krakowie.

ZESPÓŁ FUNDACJI

Wojciech Piech

Członek zespołu

działacz młodzieżowy, redaktor „PortaluDlaMłodych.pl. Na swoim koncie ma kilkadziesiąt publikacji o tematyce związanej z młodzieżą i sportem. Absolwent i uczestnik m.in. takich projektów jak Akademia Samorządu, Akademia Patriotyzmu oraz współorganizator projektu „Szkoła po godzinach”. Jego zainteresowania to głównie sport, media i cyfryzacja.

Michał Wałach

Członek zespołu

Ukończył z wyróżnieniem historię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Dziennikarz i publicysta z wieloletnim doświadczeniem. Publikował m.in. na łamach tytułów tj.: Polonia Christiana, Myśl.pl, Przyjaciel Rodziny, Marsz.info.  Autor i współautor filmów popularyzujących wiedzę historyczną. Zajmował się także promocją treści w mediach społecznościowych oraz przygotowaniem grafik. W fundacji pełni funkcję specjalisty ds. public relations.

Mateusz Łukomski

Członek zespołu

Politolog i społecznik od lat zaangażowany w sprawy publiczne. Student politologii oraz prawa finansowego i skarbowości na Uniwersytecie Warszawskim. Praktyki zawodowe odbył m.in. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Absolwent Akademii Patriotyzmu, dwóch edycji Akademii Samorządu i koordynator Akademii Nowych Mediów. Współautor kilku raportów na temat młodego pokolenia, w tym raportu końcowego #PLdlaMłodych. Działacz na rzecz promocji patriotyzmu oraz edukacji historycznej. Od 2021 r. zaangażowany w projekty naszej fundacji.

Krzysztof Pacuk

Członek zespołu

Absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, który wybrał ścieżkę kariery jako grafik komputerowy, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży. Jego zaangażowanie w życie społecznopolityczne sięga 15 lat, co świadczy o głębokiej świadomości i aktywnym uczestnictwie w dyskursie publicznym. Jego zainteresowania przekraczają granice tradycyjnego projektowania graficznego, rozciągając się na przemysł 4.0, nowoczesne technologie oraz sztuczną inteligencję. Ten szeroki zakres pasji i umiejętności pozwala mu na tworzenie innowacyjnych projektów, które nie tylko zachwycają estetycznie, ale również są odzwierciedleniem bieżących trendów technologicznych i społecznych.

EKSPERCI FUNDACJI

Prof. dr hab. Łukasz Popławski

Ekspert

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wykładowca akademicki związany jako profesor nadzwyczajny z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (Katedra Finansów Publicznych) oraz PWSZ w Sanoku (zakład Ekonomii). 

W przeszłości oraz aktualnie członek rad nadzorczych spółek akcyjnych i sp. z o.o. Członek towarzystw naukowych m.in. PTE, Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych.

Dr hab. Rafał Łatka

Ekspert

Historyk i politolog. Autor wielu publikacji naukowych i popularnych, w tym publikacji książkowych. Stopień naukowy doktora uzyskał na tej samej uczelni na podstawie pracy: Polityka władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980–1989 (2014; promotor – Antoni Dudek), stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego na podstawie pracy: Episkopat Polski wobec stosunków państwo-Kościół i rzeczywistości społeczno-politycznej PRL 1970–1989, Warszawa 2019 oraz dorobku naukowego (2020). Pracuje w Wydziale Historii Polski w latach 1945–1990 Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Pełni funkcje koordynatora Centralnego Projektu Badawczego IPN

Dr Andrzej Krzystyniak

Ekspert

Politolog, historyk, urzędnik samorządowy i państwowy. W przeszłości m.in. pełnomocnik marszałka woj. śląskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych, członek Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Katowicach oraz Komisji Historycznej Wojewody Śląskiego. Pełnomocnik Wojewody Śląskiego do Spraw Obchodów Stulecia Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, publicysta kwartalnika „Myśl.pl”. Aktualnie Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dr Jarosław Cebulski

Ekspert

Geograf–geomorfolog i przedsiębiorca. Absolwent kierunku Geografia na Wydziale Geograficzno–Biologicznm Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Od 2013 roku związany z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polskiej Akademii Nauk. Doktor Nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie Nauki o ziemi i środowisku.Od dwóch lat przedsiębiorca, skutecznie łączący zainteresowanie winami wytrawnymi z prowadzeniem działalności. Prywatnie interesuje się turystyka aktywną, historią oraz kulturą Gruzji i Nowej Zelandii.

Łukasz Moczydłowski

Ekspert

Warszawski adwokat, jest partnerem w kancelarii Prokurent od 2009 r. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji adwokackiej. Od 2006 r. jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi praktykę w zakresie prawa karnego, cywilnego, w tym w szczególności sprawy podziału majątków i zniesienia współwłasności. Doradza także w zakresie prawa pracy, mediów, zamówień publicznych i przewozowego. Reprezentuje osoby fizyczne i podmioty gospodarcze w postępowaniach sądowych. Ponadto, zakładał jako fundator organizacje non-profit oraz pełnił w nich funkcję członka zarządu ds. prawnych. Był też członkiem i przewodniczącym Rady nadzorczej TVP S.A.

Piotr Zych

Ekspert

Od 1979r. I LO w środowisku Ruchu Młodej Polski. Założyciel Ruchu Harcerzy Polskich (1981), w latach 1985-89 współorganizator reaktywacji Młodzieży Wszechpolskiej, członek Poznańskiego Klubu Historycznego im. dr. Franciszka Witaszka.Autor „Powrotu templariuszy” (2020). W ujęciu zawodowym od 1990 do 1998 roku przedsiębiorca – konsulting przedsiębiorstw, 1998-2001 menadżer w Zarządzie Centralnym PPUP Poczta Polska, 2001-2006 przedsiębiorca – obrót nieruchomościami, działalność handlowa, 2006-2008 menadżer w OLPP S.A., 2008-2016 przedsiębiorca w branży budowlanej, 2016-2020 menadżer w grupie Poczty Polskiej S.A.