Previous slide
Next slide

O fundacji

Razem odkrywamy świat wiedzy i inspiracji

Dziedzictwo Władysława Grabskiego

Działania Fundacji skupiają się na szerzeniu dziedzictwa i idei Władysława Grabskiego, znaczącej postaci historycznej. Przez upowszechnianie jego dorobku, staramy się inspirować współczesne dyskusje i refleksje na temat ekonomii, polityki i społeczeństwa. Dążymy do tego, by jego wartości i działania były źródłem wiedzy i inspiracji dla nowych pokoleń.

Rozwój edukacji i przedsiębiorczości

Celujemy w promowanie i wspieranie edukacji ekonomicznej, finansowej i historycznej, aby przygotować młode pokolenia do przyszłych wyzwań w świecie biznesu i polityki. Nasze inicjatywy edukacyjne mają na celu wyposażenie młodych ludzi w umiejętności i wiedzę, które są kluczowe dla rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym i społecznym.

Działalność wydawnicza i publicystyczna

Nasze zaangażowanie wydawnicze i publicystyczne obejmuje szeroki zakres działalności, od publikacji książek i artykułów po organizowanie spotkań, konferencji i paneli dyskusyjnych. Te działania mają na celu stworzenie platformy wymiany myśli i poglądów, a także umożliwienie głębszego zrozumienia tematów ekonomicznych, politycznych i historycznych.

Wsparcie dla młodych talentów

Skupiamy się na wsparciu młodych ludzi, zwłaszcza uczniów i studentów, którzy poszukują kierunku w swoim osobistym i zawodowym rozwoju. Oferujemy im nie tylko wiedzę, ale także możliwości rozwoju poprzez praktyczne doświadczenia, mentoring i networking. Łączymy tradycyjne wartości z nowoczesnymi podejściami, aby pomóc im w realizacji ich aspiracji zawodowych i osobistych.

Śledź na bieżąco nasze najnowsze wydarzenia i informacje

Łączymy siły z zaufanymi partnerami - realizujemy wspólne cele