Biuro Analiz centrum grabskiego

Biuro Analiz Centrum Grabskiego funkcjonuje w ramach zadania: „Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego” realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Projektu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Analizy powstałe w ramach BACG

Szanse, zagrożenia i wyzwania

dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin

w kontekście generatywnej sztucznej inteligencji (AI)

dr Marek Kawa

Rzecz nie tylko o podatku katastralnym

dr Piotr Cymanow

Szanse wyzwania i perspektywy

dr Karol Gac

Jak mądrze wziąć kredyt na zakup własnego mieszkania będąc młodym?

dr Łukasz Paluch

Praktyczny poradnik początkującego przedsiębiorcy

mec. Katarzyna Klocek

czyli jak zaprojektować swoją drogę zawodową

Anna Gomola

EKSPERCI BACG

Dr Piotr Cymanow

Zastępca kierownika Katedry Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Absolwent studiów Master of Business Administration (MBA) „Management of Co-operative Bank”. Autor i współautor ponad 80 publikacji, w tym 4 monografii autorskich, a także opracowań oraz ekspertyz z dziedziny nauk społecznych, w ramach dyscypliny zarządzanie oraz ekonomia i finanse. Prowadzi badania naukowe w obszarze: bankowości, finansów osobistych, zarządzania spółkami kapitałowymi, funkcjonowania rynku nieruchomości oraz rozwoju lokalnego i regionalnego. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczne na studiach I i II stopnia m.in. na kierunkach ekonomicznych, menadżerskich, politechnicznych i dziennikarskich oraz studiów MBA. Praktyk rynków finansowych – aktywny inwestor od 1993 r. oraz menadżer spółek kapitałowych (branża nieruchomości). Prywatnie ojciec czwórki dzieci, pasjonat wypraw górskich, dobrej muzyki i klasycznych samochodów.

Dr Krzysztof Tenerowicz

Przedsiębiorca, dziennikarz, działacz społeczny i finansista. Ukończył administrację na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz podyplomowe studia z zakresu zarządzania w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na tej ostatniej uczelni zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych przygotowując pracę na temat finansowania mediów publicznych. W okresie 2006- 2011 r. członek zarządu, następnie dyrektor generalny Radia Kraków S.A. W latach 2011-2014 właściciel firmy doradczej K3T. W latach 2011-2020 współwłaściciel i prezes spółek z branży PR oraz profilaktyki uzależnień. Wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie (2010-2013), Krakowskiej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2009-2013), Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (od 2020 r.). W latach 2019-2022 ekspert w Biurze Projektów PKN Orlen. W przeszłości i aktualnie członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Autor wielu artykułów publicystycznych i naukowych, opracowań i analiz tematycznych. Założyciel i prezes Centrum im. Władysława Grabskiego.

Dr Karol Gac

Absolwent politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Swoją dysertację poświęcił działaniom opozycyjnym kibicom piłkarskim w PRL. Szef portalu DoRzeczy.pl oraz publicysta tygodnika „Do Rzeczy“. Przygodę z dziennikarstwem rozpoczął w Telewizji Republika, gdzie pracował w dziale on-line. Z redakcją „Do Rzeczy” związany od 2016 r. Felietonista „Tygodnika Solidarność“. Przez kilka lat prowadził poranki w rozgłośniach katolickich „Siódma 9“. Komentator życia społeczno- politycznego w największych stacjach telewizyjnych i radiowych. Ceni dialog oraz dyskusję opartą na argumentach. Interesuje go polityka krajowa i międzynarodowa, ale nie ucieka od innych tematów. Urodzony i wychowany w Warszawie. Miłośnik piłki nożnej, dobrej literatury i podróży.

Anna Gomola

Ekonomistka, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zajmuję się badaniem koniunktury gospodarczej, zarządzaniem ryzykiem bankowym oraz makroekonomią. Asystent w Katedrze Gospodarki Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autorka i współautorka publikacji naukowych i komercyjnych. Współtworzyła prognozy koniunktury w Polsce w latach 2021-2022 w ramach projektu „Instrument Szybkiego Reagowania (ISR)”, który powstał we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii. Wykonawczyni grantu z Narodowego Centrum Nauki. Ekspert Ekonomiczny z ramienia przedsiębiorców ds. reformy podatkowej obniżonego VAT-u 8% dla branży beauty.

Dr Marek Kawa

Od 2007 r. jest wykładowcą Uczelni Korczaka w Warszawie. Główne obszary jego zainteresowań to antropologia kulturowa i społeczna, amerykanistyka, literaturoznawstwo oraz polityka społeczna. Jest autorem monografii, współautorem dwóch książek, opublikował ponad 30 artykułów w pismach recenzowanych w Polsce i zagranicą. W 2003 r. uzyskał stopień doktora z zakresu literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w Instytucie Filologii Polskiej UO. W 2012 roku ukończył także amerykanistykę (MA) w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie, a w 2018 r. uzyskał dyplom Executive–MBA, afiliacja – Apsley Business School in London. W okresie 2021-2023 r. Kierownik Katedry Polityki Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uczelni Korczaka w Warszawie. Ponadto w 2007 r. został powołany przez Sejm RP na członka polskiej delegacji do Rady Europy. Był także członkiem dwóch komisji Rady Europy: Społecznej, Zdrowia i Spraw Rodzinnych oraz Komisji ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn (2006-07). Brał udział w dwóch innowacyjnych projektach EFS jako koordynator w latach 2012-2015 (np. „Kadry dojrzałe do zmian”). Współautor ostatnio międzynarodowej publikacji (Towards Changes of the Labour Market, Skills and Competences. Wyd. Wydawnictwo Elipsa, Warszawa 2020) poświęconej najnowszym kompetencjom społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych przemian w myśleniu krytycznym, a także w polityce społecznej. Z podobnym podejściem metodycznym brał udział w międzynarodowych projektach w latach 2015-2022: Transformers. Future of Labour Market. Interreg; Extending Social Educators Competences (ESEC); Eliminating Social Inclusion (EliSE); SEAL Senior Learning Facilitator.

Dr Łukasz Paluch

Ekonomista, adiunkt w Katedrze Ekonomii i Gospodarki Żywnościowej na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym Uniwersytetu im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Absolwent studiów Master of Business Administration (MBA) „Management of Co-operative Bank”. Autor i współautor ponad 80 publikacji, w tym 5 monografii autorskich, a także artykułów naukowych, opracowań oraz ekspertyz z dziedziny nauk społecznych, w ramach dyscypliny ekonomia i finanse. Prowadzi badania naukowe w obszarze: ekonomii, finansów, bankowości, rynku finansowego, rynku kapitałowego, rynku giełdowego, rynku i logistyki pracy, zachowań konsumenckich i relacji z klientem, rozwoju zrównoważonego. Wykonawca i uczestnik 25 projektów naukowych i dydaktycznych, o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W ramach prowadzonej działalności dydaktycznej realizuje wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, seminaria i szkolenia na studiach I i II stopnia, na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe – reklama, branding, public relations oraz na studiach podyplomowych.

Katarzyna Klocek

Adwokat, członek Krakowskiej Izby Adwokackiej. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i gospodarczego. Prowadzi praktykę również w zakresie prawa karnego. Zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczyk jak również osób fizycznych. Reprezentuje klientów zarówno przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, organami ścigania a także w ramach negocjacji biznesowych. Wykładowca Akademii Patriotyzmu gdzie prowadziła zajęcia z zakresu „Prawo i biznes” oraz warsztaty „ABC prawa, co powinien wiedzieć obywatel”.

Dr Monika Pyrczak-Piega

Doktor z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie socjologii; wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnościami; asystent Instytucie Pedagogiki, Rodziny i Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych oraz kierownik Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, doradca zawodowy, coach, trener TUS oraz trener EEG Biofeedback. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w obszarze psychologii, doradztwa zawodowego, niepełnosprawności. Prywatnie żona i mama, pasjonatka zwierząt.

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin

Doktor habilitowana nauk o komunikacji społecznej i mediach. Pełni funkcję prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół UPJPII w Krakowie oraz wiceprzewodni- czączącej Rady Programowej Radia Kraków Specjalizuje się w komunikacji interpersonalnej i neuroscience. Pracuje nad projektami związanymi z media relations, public relations oraz edukacją medialną. Jest aktywna w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej i Komisji Medioznawczej Polskiej Akademii Umiejętności. Prywatnie jest żoną i matką czwórki dzieci, a w wolnym czasie interesuje się muzyką, górskimi wyprawami i tańcem.

Ariel Drabiński

Demograf z wieloletnim doświadczeniem, jest członkiem zespołów „Bezpieczeństwo i Strategia” oraz „Team Wolski”. Jako publicysta, szerzy wiedzę o demograficznych wyzwaniach Polski, często opisywanych jako katastrofa demograficzna. Autor licznych raportów, opracowań i artykułów, regularnie uczestniczy w debatach na temat problemów demograficznych i migracyjnych kraju.