(BACG) Analiza dr. Piotra Cymanowa: Czy młodych ludzi stać będzie na własną nieruchomość?

Nasi eksperci poruszają kolejne „gorące” tematy. Jednym z nich bez wątpienia jest kwestia dostępności mieszkań zwłaszcza dla młodych. Między innymi z tym, ale także acą nieruchomości mierzy się w swojej analizie pt. Czy młodych ludzi stać będzie na własną nieruchomośc. Rzecz nie tylko o podatku katastralnym, dr Piotr Cymanow. Opracowanie powstało w trakcie realizacji zadania „Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego”. Realizujemy je w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4.

 

W swojej analizie dr Piotr Cymanow szuka odpowiedzi na pytanie, czy i na jakich warunkach ludzie młodzi, wchodzący na rynek pracy i planujący założyć rodzinę będą w stanie wejść w posiadanie i utrzymać nieruchomość stanowiącą ich centrum życiowe? Z jakimi przeszkodami będą musieli się zmagać na drodze do upragnionego lokum?

Trzeba bowiem zaznaczyć, iż własny dach nad głową stanowi nadal – wyrażaną w wielu badaniach opinii – podstawową przeszkodę w usamodzielnieniu się wielu młodych Polaków. Istotnym problemem – poza wspomnianą dostępnością domów i mieszkań – staje się również obserwowany w skali globalnej – rosnący fiskalizm i obciążenia podatkowe zagrażające przede wszystkim statusowi posiadania klasy średniej.

Niniejsza analiza odpowiada na niezwykle istotne ale i szeroko dyskutowane pytania jakie stawiają sobie nie tylko obywatele, ale również politycy, ekonomiści i samorządowcy.

Analiza dostępna jest poniżej:

 

/kt/

 
 
 

Zadanie: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Ostatnie aktualności