(BACG) Dr Krzysztof Tenerowicz: Euro. Za i przeciw przyjęciu wspólnej waluty

Czy warto przyjąć wspólną europejską walutę euro czy też należy bronić polskiego złotego? To pytanie pada często, jednak rzadko odpowiedź jest poparta solidnymi argumentami. W opracowaniu prezesa naszej fundacji, dr. Krzysztofa Tenerowicza zebrał on najistotniejsze fakty w tym temacie. Opracowanie powstało w trakcie realizacji zadania „Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego”. Realizujemy je w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4. 

Dyskusja na temat przyjęcia waluty euro w naszym kraju z formalnego punktu widzenia obarczona jest „grzechem pierworodnym”. Jest nim jasno sformułowana przez nasz kraj deklaracja, którą złożyliśmy wstępując do Unii Europejskiej w 2004 roku, a która zobowiązuje nas do przyjęcia wspólnej waluty. Tym co praktycznie determinuje dyskusję i sprawia, że jest ona nie tylko przedmiotowa, ale i ważna jest fakt, że owa deklaracja wstąpienia do strefy euro nie przewidywała wówczas ani dokładnej, ani nawet przybliżonej daty przystąpienia do niej. Tym samym w praktyce jest to martwy chociaż teoretycznie zobowiązujący zapis. Czy zatem warto się spieszyć? Jakie argumenty stoją za każdym z możliwym rozwiązań? Jesteście ciekawi odpowiedzi? Zapraszamy do lektury!

Opracowanie dostępne jest poniżej:

 

Zadanie: Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego realizowane jest dzięki finansowemu wsparciu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

 

Ostatnie aktualności