(BACG) Anna Gomola: Praca przyszłości, czyli jak zaprojektować swoją drogę zawodową?

Rynek pracy jest dynamiczny i niesie za sobą wiele wyzwań ale i nowych oczekiwań w stosunku do osób, które chcą podjąć pracę w najbliższych latach. O czym warto pamiętać wybierając konkretny kierunek studiów, planując swoją ścieżkę kariery i rozwoju? Jakie zawody będą dobrze płatne, a w jakich mogą być problemy z zatrudnieniem? O tym wszystkim w najnowszym opracowaniu Biura Analiz Centrum Grabskiego (BACG) pisze ekonomistka, Anna Gomola z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Analiza powstała w ramach zadania „Edukacja społeczno-ekonomiczna wraz ze strukturalnym wsparciem dla Biura Analiz Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego”. Realizujemy je w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO Priorytet 4. 

 

Jak stwierdza autorka raportu:

Widoczne już dzisiaj trendy wpłyną na liczbę miejsc pracy, ewolucję zawodów, samorozwój pracowników, a także na sam charakter pracy. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego 65% dzieci zaczynających właśnie naukę pracować będzie w zawodach, które obecnie jeszcze nie istnieją. Wdrażanie technologii sztucznej inteligencji – AI/SI – niesie ze sobą wiele wyzwań. Przewidywane stosowanie na masową skalę nowoczesnych rozwiązań technologicznych diametralnie zwiększa te wyzwania. Ważna w wielu przypadkach będzie adaptacja do pracy zdalnej i hybrydowej, co oznacza nie tylko swobodne posługiwanie się narzędziami do wirtualnej współpracy i zdalnego zarządzania projektami, ale także odpowiednie zarządzanie czasem i przestrzenią poza biurem.

Niniejsze opracowanie oddajemy do rąk czytelników z nadzieją, że pomoże im podejmować świadome i mądre decyzje edukacyjne oraz zawodowe. Tymczasem zapraszamy do lektury!

Opracowanie dostępne jest pod linkiem:

 
 

/kt/

Ostatnie aktualności