Centrum Grabskiego na Forum „Wspólnie dla Przyszłości”

Współpracownicy Centrum Grabskiego już za klika dnia aktywnie wezmą udział w Forum „Wspólnie dla Przyszłości”. Odbędzie się ono po raz pierwszy w Katowicach. Głównym organizatorem całego przedsięwzięcia jest Fundacja „Służba Niepodległej”, której serdecznie dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Kolejna edycja Forum „Wspólnie dla Przyszłości” odbędzie się w dniach 24-26 września br. w stolicy województwa śląskiego. W forum udział weźmie kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z całej Polski. Będzie to możliwość poznania nowych osób, które poprzez swoją prospołeczną i proobywatelską działalność zmieniają otaczającą ich rzeczywistość na lepsze. Wydarzenie składać się będzie z niezwykle ciekawych paneli tematycznych z zakresu wszystkich ważnych aspektów funkcjonowania Państwa Polskiego. W programie poruszone zostaną zagadnienia tj.:

– zrównoważony rozwój;

– cyfryzacja i gospodarka;

– wyzwania klimatyczne;

– polityka młodzieżowa i edukacja.

Sam projekt jest cyklem corocznych spotkań, nastawionym na szkolenia, warsztaty oraz integrację środowiska organizacji pozarządowych działających na rzecz młodzieży. Forum „Wspólnie dla Przyszłości” jest wydarzeniem, które ma charakter otwarty i skierowany do młodzieży wywodzącej się ze środowiska patriotycznego, wolnościowego i propaństwowego trzeciego sektora. Patronat honorowy nad VII edycją Ogólnopolskiego Forum Organizacji Młodzieżowych „Wspólnie dla Przyszłości” objęli Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotr Gliński oraz Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej Piotr Mazurek.

 

Do zobaczenia w Katowicach!

Ostatnie aktualności