Inauguracja Spotkań z ekonomią i Spotkań z historii

W jednej z historycznych stolic Polski, Krakowie 31 marca 2022 r. odbyły się inauguracyjne spotkania w ramach projektów „Spotkania z ekonomią” i „Spotkania z historią”. Pierwsze spotkania to wykład prof. Klaudii Cymanow-Sosin pt.. „Reklama, branding, promocja. Skuteczne narzędzia wsparcia procesów ekonomicznych”. Spotkanie z historią to warsztaty z rekonstruktorami ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Olkusz pod hasłem „Żołnierze polscy na frontach II wojny światowej”.

Rozszerzanie społecznej wiedzy z zakresu gospodarki i przeszłości oraz budowanie postaw patriotycznych to główne cele przyświecające Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego organizującej Spotkania z ekonomią i Spotkania z historią. W pierwszych spotkaniach wzięli udział głównie uczniowie i młodzież z VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zadanie: Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022. Dzięki otrzymanemu wsparciu możliwe stało się zorganizowanie atrakcyjnych lekcji dla młodych ludzi.

Ostatnie aktualności