Kolejne Spotkania z ekonomią i historią za nami

Kraków po raz drugi, Świdnica i Maków Mazowiecki gościły kolejne spotkania w ramach cyklów „Spotkania z historią” ora „Spotkania ekonomią”. Niezwykle ciekawe wykłady, spotkania i dyskusje prowadzili dr Piotr Cymanow, Tomasz Dudek oraz Monika Bonisławska jeśli chodzi o ekonomię oraz rekonstruktorzy z Olkusza, Joanna Lamparska oraz Daria Zarodkiewicz w tematyce historycznej.

Spotkania dowodzą niezbicie dużego zainteresowania oraz dociekliwości zwłaszcza młodych uczestników, którzy chętnie i w bardzo zaangażowany sposób starają się w nich uczestniczyć. Mnóstwo pytań, wymiana opinii z prelegentami jak również własne przemyślenia to istota tych projektów. Po raz kolejny młodzież udowadnia, że ma szerokie zainteresowania, należy je jednak właściwie rozbudzać i odpowiednio poszerzać.

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zadanie: Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022.

Ostatnie aktualności