Kultura, ekonomia, cyfryzacja. Za nami IV zjazd Akademii Nowych Mediów

29 i 30 października br w Warszawie odbył się kolejny zjazd Akademii Nowych Mediów (ANM). Tym razem uczestnicy szlifowali swoje umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi oraz dowiedzieli się jak budować siłę marki w internecie. A to nie wszystko!

 

Podczas IV zjazdu, który odbył się 29 i 30 października, uczestnicy projektu skupiali się na problematyce dziennikarstwa ekonomicznego i ekonomii w ogóle. Nie zabrakło także omówienia kwestii związanych ze współczesną kulturą. Wysokiej klasy eksperci pomagali także zdobywać kompetencje z zakresu wystąpień publicznych. W tej sprawie nieocenionym wsparciem okazała się obecność na wydarzeniu redaktor Elżbiety Żywioł z TVP Info.

Sergiusz Kieruzel z Ministerstwa Klimatu i Środowiska przyjrzał się z kolei edukacji, ale także relacjom młodzieży i social mediów. Artystka i konserwator dzieł sztuki Nina Drab w swoich warsztatach skupiała się na związkach kultury i nowych mediów. Inżynier i programista Grzegorz Zajączkowski w ramach warsztatów umożliwił uczestnikom Akademii Nowych Mediów zdobycie wiedzy w zakresie kapitału społecznego oraz kwestii etyki i pieniędzy w mediach. Natomiast Grzegorz Izbicki specjalizujący się w koordynacji projektów młodzieżowych przeprowadził warsztaty z zakresu kompetencji medialnych.

Pilna praca podczas warsztatów i koncentracja na wykładach pozwoliły uczestnikom Akademii Nowych Mediów poszerzyć swoje kompetencje. Co więcej, efekt wysiłków był widoczny już w trakcie IV zjazdu ANM. Łatwo można było bowiem zauważyć na twarzach uczestników szczere zaangażowanie, które pod czujnym okiem ekspertów rychło zamieniało się w wyraźnie widoczne nowe umiejętności. Intensywny przebieg wydarzenia podkreślają także sami uczestnicy.

– Ostatnie spotkanie w ramach Akademii Nowych Mediów przebiegło niezwykle intensywnie. Wyjątkowo ciekawą prelekcję wygłosił Pan Sergiusz Kieruzel z Ministerstwa Klimatu i Środowiska, która dotyczyła edukacji oraz ekonomii we współczesnym świecie. Mogliśmy wymienić się spostrzeżeniami na temat współczesnego przywiązania młodzieży do mediów społecznościowych. Nasz gość wskazał szanse związane z coraz większą cyfryzacją naszego życia. Na przykład szybkie przesyłanie danych pozwala młodym ludziom poszerzać horyzonty wiedzy na niespotykaną wcześniej skalę – mówi uczestnik Akademii Nowych Mediów Sylwester Stachurski.

– Podczas ostatniego zjazdu Akademii Nowych Mediów poruszyliśmy temat dziennikarstwa ekonomicznego i kultury współczesnej. Razem z ekspertami omawialiśmy metody i techniki ćwiczeń przed wystąpieniami publicznymi. Wśród nich znalazła się dziennikarka Elżbieta Żywioł ze stacji TVP Info. Podczas bardzo ciekawej dyskusji mogliśmy poznać kulisy pracy telewizyjnej na żywo i bez przygotowania w czasie niespodziewanych wydarzeń. Jednym z nich była niespodziewana śmierć królowej Elżbiety II – zauważa z kolei Mateusz Łukomski

Zadowolenie uczestników oraz dostrzegalne pozytywne efekty pilnej pracy pod czujnym okiem wysokiej klasy fachowców to najlepsza rekomendacja dla Akademii Nowych Mediów. Jest to jednak także dowód, że wspierany przez partnerów projekt Centrum im. Władysława Grabskiego ma sens i w realny sposób ubogaca uczestników projektu. Przypomnijmy, że partnerem strategicznym Akademii jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Partnerem Akademii jest także Fundacja Empiria i Wiedza. Dziękujemy!

 
 

/red./

Ostatnie aktualności