Listopadowe spotkanie wtorkowe

15 listopada Centrum Myśli Narodowej gościło kolejnego eksperta w ramach projektu Fundacji #SpotkaniaWtorkowe. Tym razem prelekcję wygłosił Pan Piotr Zych. Autor licznych esejów i publikacji historycznych przedstawił nam rozwój cywilizacji chrześcijańskiej na przestrzeni stuleci.

 

Omówiliśmy przyczyny wielkich przemian religijnych i kulturowych, które wpływają na współczesny obraz polityki. Ciąg zdarzeń sięgał czasów średniowiecza, kiedy rozpoczęły się procesy emancypacyjne wielu wykluczonych grup społecznych. W centrum prelekcji był rozwój państwa i polskiego społeczeństwa, które mierzy się współcześnie z kryzysem tożsamości narodowej. W tym kontekście poruszyliśmy temat struktur społecznych, gospodarki, historii i systemu politycznego. Również stan młodzieży był przedmiotem ożywionej dyskusji, która koncentrowała się nad wyborem najlepszego stylu życia. Młodzi ludzie stoją dzisiaj przed wyborem nie tylko ścieżki kariery zawodowej, ale również zakorzenienia w konkretnym systemie wartości. Na koniec mieliśmy okazję nabyć najnowsze publikacje gościa o tematyce politycznej i społecznej. Dzięki temu zyskaliśmy możliwość pogłębienia wiedzy o temacie spotkania.

Centrum Myśli Narodowej powstało dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego.

 

/pw/

Ostatnie aktualności