O sporcie, marketingu i autoprezentacji na II zjeździe Akademii Patriotyzmu

W sobotę, 13 maja w krakowskim Hotelu „Polonia” odbył się II zjazd Akademii Patriotyzmu. Jej adresatem jest młodzież, która chce się aktywnie angażować w życie społeczne. Podczas sześciu kolejnych zjazdów młodzi ludzie nabywają kompetencje biorąc udział w wykładach, warsztatach i dyskusjach m.in. z zakresu mediów, finansów, samorządu czy historii.

 

Słuchacze Akademii bardzo często akcentują potrzebę zajęć z zakresu autoprezentacji. W dużej mierze w odpowiedzi na tę potrzebę red. Magdalena Zbylut-Wiśniewska przeprowadziła warsztaty pt. „Mówię, więc jestem czyli o trudnej sztuce mówienia i występowania publicznie”. Podczas ich trwania uczestnicy mogli się wcielić w rolę serwisantów, mówców i udzielających wywiady. Dowiedzieli się także jak radzić sobie z tremą, stresem i jak panować nad własnym głosem.

Kolejny warsztat to spotkanie z red. Wojciechem Jakubowskim i rozważania poświęcone roli sportu w życiu państw i narodów. Warsztaty dosyć szybko przerodziły się w niezwykle emocjonującą dyskusję na temat rosnącego wpływu jaki na nasze codzienne życie wywiera sport. Dzieje się tak nie tylko w wymiarze społecznym i kulturowy, ale także politycznym i ekonomicznym. Sporo miejsca poświęcono także kontrowersjom jakie towarzyszą współczesnym relacjom między sportem a światem biznesu czy polityki.

Zwieńczeniem zjazdu była prelekcja dotycząca podstaw marketingu politycznego jaką wygłosił dr Krzysztof Tenerowicz. Generalne zasady, praktyczne rady oraz ewolucja działań specjalistów w tym zakresie to zagadnienia, które dominowały podczas tej odsłony zjazdu.

Jak mówi jeden z uczestników, Wojciech Piech: Myślę, że dużym atutem Akademii jest multidyscyplinarność. Osobiście, szczególnie cieszy mnie fakt, że na II zjeździe podjęliśmy temat sportu i jego wpływu na nasze życie. Wpisuje się to w moje zainteresowania, a jednocześnie dzięki kontekstowi jaki do zajęć wprowadził red. Jakubowski zobaczyliśmy nieco szerszą perspektywę czegoś co do tej pory ja osobiście postrzegałem nieco inaczej, nie dostrzegając pewnych subtelności.

Warto dodać, że dzięki wsparciu Partnera strategicznego inicjatywy, którym jest Totalizator Sportowy, udział w projekcie jest całkowicie darmowy. Kolejny, już III zjazd Akademii odbędzie się 27-28 maja br. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie organizatora oraz w jego mediach społecznościowych.

/red./

Ostatnie aktualności