Prace nad raportem „Młoda Polska 2022-2022” na finiszu

W latach 2020 i 2022 przeprowadzaliśmy ankiety w ramach projektu „Młoda Polska 2020-2022”. Łącznie zebraliśmy ich ponad 900. Kolejnym krokiem była dyskusja na temat wyników jakie uzyskaliśmy. Miała ona miejsce na kolejnych 4 spotkaniach.

Kraków, Racławice, Warszawa i Falenty były kolejnymi miejscami gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielami organizacji studenckich, młodzieżowych i społecznych dyskutując o wynikach ankiety wspólnie z liderami młodzieżowych środowisk z różnych regionów Polski.

Celem naszej inicjatywy jest diagnoza przekonań i postaw ludzi młodych oraz włączenie ich w dyskusję na temat nowoczesnego patriotyzmu. Ostatnim etapem prac nad tym projektem jest opracowanie przez ekspertów fundacji raportu końcowego z wnioskami uwzględniającymi wyniki odpowiedzi ponad 900 młodych ludzi, refleksje wyrażone podczas odbytych 4 spotkań oraz eksperckie refleksje autorów opracowania. Realizację działania sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

/mt/

Ostatnie aktualności