Pracujemy nad ankietą „Młoda Polska 2020-2022”

W tym roku realizujemy II etap ankiety „Młoda Polska 2020-2022”. Jego celem jest zaangażowanie młodych ludzi w debatę na temat nowoczesnego patriotyzmu. Jest to nasza odpowiedź na potrzebę zdefiniowania na nowo wielu pojęć z patriotyzmem jako takim na czele.

Działania w ramach całości tego projektu polegają na przeprowadzeniu 900 ankiet wśród osób w przedziale wiekowym 16-35 lat oraz 4 spotkań z przedstawicielami organizacji studenckich i młodzieżowych. Zwieńczeniem działań w postaci zebrania ankiet oraz odbytych spotkań będzie powstanie raportu, który zostanie udostępniony w formie dokumentu na stronie fundacji. Tym samym z wynikami raportu będą mogły się zapoznać wszystkie chętne osoby.

Tym samym projekt, którego I etap przeprowadziliśmy w 2020 roku (zebrano 300 ankiet) oraz kontynuujemy w 2022 (w planie jest zebranie 600 kolejnych) będzie swoistą diagnozą wiedzy, przekonań, poglądów oraz oczekiwań ludzi młodych w zakresie tak kluczowych zagadnień jak patriotyzm, świadomość historyczna, kulturowa, przekonania społeczno-polityczne, gospodarcze czy światopoglądowe. Dodatkowo działanie przygotuje merytoryczny zespół fundacji do realizacji podobnych inicjatyw w przyszłości. Chcecie wesprzeć nas w tych działaniach i włączyć się w projekt? Zapraszamy! Wystarczy napisać maila na adres: sekretariat@centrumgrabskiego.pl

Projekt jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zadanie: Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022.

 

/mt/

Ostatnie aktualności