Raport końcowy Akademii Samorządu 2022-2023

Sześć zjazdów, wykłady, warsztaty, debaty i dyskusje. To wszystko za nami. Akademia Samorządu 2022-2023 przeszła do historii. Dzisiaj oddajemy w Wasze ręce raport końcowy, który podsumowuje nasze działania w jej ramach. Jednocześnie dziękujemy wszystkim prelegentom, koordynatorom, a nade wszystko uczestniczkom i uczestnikom popularnego „ASa”. Projekt współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach Programu ERASMUS+1.

 

Raport jest rezultatem pracy uczestników Akademii. Jego celem jest dostarczenie wiedzy oraz rekomendacji, które mogą stanowić cenne wskazówki dla decydentów w różnych obszarach życia społecznego, zwłaszcza w zakresie polityk dotyczących młodego pokolenia.

Wzrost znaczenia młodych ludzi w życiu publicznym jest zjawiskiem, które nabiera coraz większego znaczenia i coraz mocniej wpływa na współczesne społeczeństwa. Młodzi ludzie zyskują coraz większą świadomość swojego potencjału oraz zdolności do wpływania na kształtowanie otaczającej ich rzeczywistości politycznej, społecznej, kulturowej lub gospodarczej. Ich głos jest coraz mocniej słyszalny, a ich zaangażowanie staje się nieodłączną częścią demokratycznego procesu decyzyjnego. Swoistą emanacją tych przemian jest Akademia Samorządu, a w zasadzie jej kolejna edycja. Stwarza ona możliwość wykorzystania potencjału młodego pokolenia w kształtowaniu przyszłości naszego kraju. Jako jej organizatorzy chcemy dołożyć swoją cegiełkę do budowy silnego społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Podczas naszych spotkań na przestrzeni ostatnich miesięcy skupiliśmy się na wskazywaniu kluczowych problemów młodzieży, analizie istniejących trendów oraz ocenie otoczenia społecznego. Przeanalizowaliśmy dane, przeprowadziliśmy wywiady i przeglądaliśmy zgromadzone informacje, aby móc zaprezentować rzetelne oraz dobrze uzasadnione wnioski.

Raport zawiera szczegółowe podsumowanie naszej wielkiej „burzy mózgów”, przedstawiając kluczowe ustalenia, które ujawniły się podczas naszych spotkań. Podjęliśmy się także oceny skuteczności proponowanych rozwiązań oraz omówienia ewentualnych ograniczeń, które ujawniły się w trakcie debat projektu.

Pomimo, że dokument stanowi kompleksową prezentację naszej pracy, jesteśmy świadomi, że wciąż istnieje wiele obszarów, które mogą wymagać dalszej aktywności. Niemniej jednak mamy nadzieję, że przedstawione tutaj wnioski i rekomendacje okażą się użyteczne dla wszystkich zainteresowanych czytelników.

Z radością prezentujemy ten Raport końcowy, mając nadzieję, że przyczyni się on do lepszego zrozumienia aspiracji młodego pokolenia i podejmowania trafnych rozwiązań w tym zakresie. Dziękujemy za udzielone nam wsparcie i zaangażowanie wszystkich uczestników w trakcie realizacji projektu.

Zapraszamy do lektury!

 

/as2022-23/

Ostatnie aktualności