Raport „Młoda Polska 2020-2022”. Zapraszamy do lektury!

Już jest! Raport „Młoda Polska 2020-2022”. W ramach naszych działań zebraliśmy ponad 900 ankiet oraz przeprowadziliśmy 4 spotkania z organizacjami młodzieżowymi i studenckimi. Wszystko poddane analizie ekspertów. Wszystko po to by odpowiedzieć na pytanie jak nowoczesny patriotyzm postrzegają młodzi. Jak widzą jego kontekst społeczny, historyczny i kulturowy.

 

Celem projektu jest zdiagnozowanie przekonań i postaw ludzi młodych oraz włączenie ich w dyskusję na temat nowoczesnego patriotyzmu. Ostatnim etapem było opracowanie przez ekspertów fundacji raportu końcowego z wnioskami uwzględniającymi wyniki badań ankietowych. Reasumując raport to ponad 900 ankiet wypełnionych przez młodzież, ponad 100 uczestników 4 spotkań podsumowujących badanie oraz analiza ekspercka. To wszystko znajdziecie Państwo poniżej.

Realizację działania sfinansowano ze środków Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030.

 

Życzymy miłej lektury!

Raport dostępny jest tutaj: Raport Młoda Polska 2020-2022

Ostatnie aktualności