Zakończył się I Ogólnopolski Kongres Młodych – Nowoczesny Patriotyzm

Od soboty do niedzieli (9-10 października) w Krakowie trwał I Ogólnopolski Kongres Młodych – Nowoczesny Patriotyzm. Młodzi działacze społeczni, samorządowcy, politycy, dziennikarze i akademicki z różnych stron Ojczyzny zastanawiali się nad tym czym jest umiłowanie Ojczyzny w wieku XXI.

Kongres zorganizowało Centrum im. Władysława Grabskiego. Patronatu honorowego udzielił Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej – minister Piotr Mazurek, zaś patronatu medialnego m.in. redakcja ”Do Rzeczy. Wydarzenie sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021. Partnerem inicjatywy była Fundacja Edukacji i Mediów.

Wydarzenie odbywające się w siedzibie Radia Kraków podzielono na dwa dni. Każdego z nich odbywały się panele dyskusyjne poświęcone wybranym zagadnieniom powiązanym z patriotyzmem w nowoczesnym wydaniu.

 

– Kongres Młodych „Nowoczesny Patriotyzm” jest bardzo dobrą okazją do poznania młodych osób, które podzielają wspólne wartości względem pielęgnowania pamięci historycznej. Jest odpowiednim miejscem do wymiany doświadczeń, myśli w tym zakresie. Natomiast tematyki poruszane w poszczególnych panelach pozwalają na refleksję jak w XXI zachęcić młodzież do bycia patriotą – mówi jedna z uczestniczek Kongresu Anna Siłaczuk, przedstawicielka Fundacji Instytut Poznański.

I debatę poprzedziło słowo wstępne Prezesa Zarządu-Redaktor Naczelnego Radia Kraków Mariusza Bartkowicza oraz prezesa Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego dr Krzysztofa Tenerowicza. Następnie dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Wojciech Mucha (redaktor naczelny „Dziennika Polskiego” i „Gazety Krakowskiej”), dr Karol Gac (redaktor naczelny dorzeczy.pl) oraz Michał Drewnicki (wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa) dyskutowali na temat: „Media XXI wieku, czyli jak się komunikować w erze mediów społecznościowych”.

Paneliści analizowali zmiany medialne związane z siłą internetowych kanałów przekazu. Ocenili jednak, że media tradycyjne przetrwają. Zmieni się jednak ich rola. Rozmówcy uznali ponadto, że obiektywizm dziennikarski nie jest możliwy. Należy jednak dbać o rzetelność.

Po panelu nastąpił wykład ministra Piotra Mazurka, pełnomocnika rządu ds. polityki młodzieżowej pt. „Czym jest i czym powinien być współczesny patriotyzm?”. Docenił on w nim racjonalne rozumienie umiłowania Ojczyzny jakie prezentowała m.in. Roman Dmowski. Uznał przy tym, że warto działać społecznie i politycznie, aktywizując siebie i własne środowiska. Ostatnie lata, zdaniem ministra, przyniosły jednak marazm konserwatywnych organizacji III sektora – i to pomimo ich dostępu do środków finansowych. Czas najwyższy by to zmienić i rozpocząć kontrofensywę społeczną, zwłaszcza wśród młodzieży.

Drugi panel z udziałem ministra Mazurka oraz Kajetana Rajskiego (redaktor naczelny Kwartalnika „Wyklęci”), Mateusza Targosia (zastępca Prezydenta Mysłowic) i Karola Białka (Fundacja Edukacji i Mediów). Jego uczestnicy ubolewali nad swoistym „przegrzaniem” niektórych tematów patriotycznych – ze szczególnym uwzględnieniem kwestii Żołnierzy Wyklętych. Sprawie szkodzi także silne upaństwowienie święta 1 marca, a zarazem niska jakość niektórych obchodów w szkołach. Młodym- jka zauważył minister, Piotr Mazurek: nie da się narzucić patriotyzmu siłą, a estetyczny „paździerz” kompromituje ważne tematy.Aby nowe pokolenie postawiło na tradycyjne wartości trzeba mu uzmysłowić, że to właśnie postawy prawicowe są prawdziwym buntem wobec głównego nurtu.

W trzecim panelu pt. „Fake newsy i hejt – największa zmora współczesnej komunikacji?” rozmawiali: dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin (UPJPII), Adam Andruszkiewicz (sekretarz stanu w Kancelarii Premiera), Mariusz Bartkowicz (prezes Radia Kraków) oraz Marcin Starzonek (Projekt Pan Detektyw).

Rozmówcy podnieśli tematy dotyczące zagrożeń w sieci – w tym niebezpieczeństw czyhających na młodego człowieka oraz sposobów reagowania na nie. Opisywali model prawidłowej formacji odbiorcy informacji medialnych, by nie był on narażony na internetowe „sidła” oraz co w tej sprawie robi państw. Innym polem zaangażowania polskich władz są także relacje z gigantami medialnymi i egzekwowanie w tym zakresie swobód i praw obywateli państwa polskiego.

 

Czwarty – i zarazem ostatni w sobotę – panel to rozmowa na temat: „Kultura i człowiek. Rola kobiet w nowoczesnych społeczeństwach”. Uczestniczyły w niej: Marta Tenerowicz (prezes Fundacji Edukacji i Mediów), Kinga Niemiec (Klub Młodych Stowarzyszenia Dla Polski), Paulina Nowak (Centrum im. Władysława Grabskiego) oraz Anna Biały (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).

Panie zgodziły się, że kobiety pragną łączyć karierę zawodową z harmonią życia rodzinnego. To o tyle istotne, że płeć piękna w Polsce jest lepiej wykształcona. Dlatego też kariery pań w dużej mierze służą nam wszystkim. Jednocześnie tak dominująca w mediach lewicowo-liberalnych narracja nie jest – zdaniem panelistek – dominującym poglądem Polek. W gruncie rzeczy najważniejszą oraz najbardziej konstruktywną postawą jest prawdziwe partnerstwo w związku, uwzględniające jednak oczywiste różnice płci.

Piąty panel – a pierwszy w niedzielę – zatytułowano: „Czy książki i czytanie mają przyszłość?”. O kwestii rozmawiali: ojciec Kamil Kurek, Bartosz Fluder, dr Krzysztof Tenerowicz (prezes Centrum im. Władysława Grabskiego) oraz Mikołaj Walkiewicz. Temat okazał się zaskakująco aktualny. Wszystko za sprawą kryzysu czytelnictwa w Polsce, który nie zanikł pomimo pewnej – nieznacznej – poprawy wskaźników dotyczących czytelnictwa w ostatnich latach. Okazał się też świetnym pretekstem do dyskusji o popkulturze m.in. w muzyce i sieci. Sporo miejsca zajęły polemiki poświęcone roli nie tylko książek i szeroko rozumianej literatury ale także np. raperów w tworzeniu świadomości młodzieży.

Ostatni panel poświęcono zagadnieniu zdrowia publicznego w kontekście COVID-19. W temacie „Pandemia, depresje i uzależnienia. Wpływ na życie młodych” dyskutowali: Ewelina Żak, Natalia Chodorowska- Karamon, Dawid Radomski, Iwona Łazarów oraz Kinga Kozłowska. Jak wynika, nie tylko z ich wystąpień, siejący śmierć koronawirus był i jest destrukcyjny także w relacjach społecznych. To zaś negatywnie wpłynęło na zdrowie psychiczne wielu osób. Patriotyzm wymaga wobec tego znalezienia sposobów przywracania harmonii zaburzonej przez konieczne, ale niestety także mające „minusy” metody walki z tą chorobą zakaźną.

Dwa dni dyskusji i warsztatów, sporo nowych doświadczeń i znajomości oraz oczekiwanie, że już za rok młodzi aktywiści wrócą pod Wawel i znów spotkają się w cieniu krakowskich Sukiennic dyskutując o przyszłości swojego pokolenia i jego kłopotach. Oby tak było!

Ostatnie aktualności